Qué són alumnes amb Necessitats Educatives Especials? - Igualem

QUE SÓN ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS?

 

Són els alumnes que necessiten, per un període, o en la totalitat de la seva escolarització, determinats suports i atencions educatives específiques a causa del grau i/o tipus de capacitat personal en l’aspecte físic, psíquic, cognoscitiu o sensorial. Aquests alumnes estan classificats per l’Educació de la següent manera:

 1. Alteracions greus del desenvolupament

Retard greu en l’aparició dels patrons del desenvolupament, precisa un diagnòstic provisional i aquest serà aplicat únicament en l’etapa d’Educació Infantil.alteracions del desenvolupament

Podem considerar tres grups:

 • Retard maduratiu greu o sever: en dos o més de les àrees de desenvolupament (psicomotor, perceptiu-cognitiu, comunicació, autonomia, relació personal, etc.).
 • Alteracions greus del desenvolupament del llenguatge: alteració o retard greu en el desenvolupament del llenguatge, quan no és possible encara el diagnòstic.
 • Alteracions greus en el desenvolupament psicomotor: alteració greu en el desenvolupament psicomotor, quan no s’ha diagnosticat una discapacitat física.
 1. Insuficiència visualceguesa

 • Ceguesa (manca gairebé total o total de la visió).
 • Baixa visió, sempre que resulti difícil o impossible realitzar moltes de les activitats quotidianes necessàries.
 1. Insuficiència intel·lectual

 • Lleu, coeficient intel·lectual entre 50 i 70 %.
 • Moderada, coeficient intel·lectual entre 35 i 50 %.
 • Greu, coeficient intel·lectual entre 25 i 35 %.
 • Profunda, coeficient intel·lectual inferior a 25 %.
 1. Insuficiència auditivainsuficiencia auditiva

 • Hipoacúsia: pèrdua d’audició entre 20 i 70 dB.
 • Sordesa: pèrdua d’audició superior a 70 dB.
 1. Alteracions de la comunicació

 • Trastorn específic del llenguatge. (TEL) Són alteracions del desenvolupament del llenguatge en els quals es produeix un retard o una anomalia en aquest desenvolupament sense causa explicativa.
 • Trastorn específic del llenguatge expressiu, és un trastorn de la comunicació en el qual hi ha dificultats d’expressió verbal i escrita.
 • Trastorn específic del llenguatge mixt, els nens/as que ho pateixen mostren els símptomes del Trastorn del Llenguatge Expressiu més els de Llenguatge Receptiu, tenen dificultat per comprendre diferents tipus de paraules, o algunes formes gramaticals.
 • Trastorns típics del llenguatge semàntic-pragmàtic, en aquesta alteració es veuen involucrats aspectes sintàctics, semàntics i pragmàtics, tots ells aspectes molt importants per al desenvolupament social i la comunicació del nen/a amb el seu entorn.
 • Trastorns de la parla: disglosia (trastorn de l’articulació dels fonemes), disartria (trastorns en la pronunciació), disfemia (fluïdesa oral i ritme), la taquifemia (causa una acceleració de la parla), la dislalia (producció d’errors en l’articulació de sons), espasmogenia (quequesa), etc.
 1. Discapacitat física

 • Lesions d’origen cerebral, per exemple: paràlisi cerebral, traumatisme cranioencefàlic, accident cervell-vascular, etc.
 • Lesions d’origen medul·lar, entre unes altres: espina bífida, lesió medul·lar traumàtica, lesions degeneratives, tumors, etc.
 • Trastorns neuromusculars, poden ser: distròfies musculars, neuromiopatías, etc.
 • Lesions del sistema osteoarticular, algunes d’elles: agenesia imperfecta, osteogenésis imperfecta, artrogriposis, etc.
 1. Trastorns de l’espectre autista (TEA)

De manera general, el TEA es caracteritza per l’alteració de la capacitat de l’individu de comunicar-se i entaular relacions socials. Es classifica en 5 tipus:

 • Autisme, els nens amb autisme posseeixen una limitada connexió emocional amb els seus semblants, i sembla que siguin aliens a la realitat.
 • Síndrome de Asperger, forma relativament lleu d’autisme en la qual els nens no són capaços d’interpretar els estats emocionals aliens (manquen d’empatia).Autisme
 • Síndrome de Rett, alteració cognitiva rara que afecta principalment a les nenes i es caracteritza per un retard en el desenvolupament del llenguatge i de la coordinació motriu. Per la seva raresa ha desaparegut del manual de diagnòstic DSM-5.
 • Trastorn desintegratiu infantil, procés brusc i crònic de regressió profunda i descomposició conductual després d’anys de desenvolupament correcte.
 • Trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat, es tracta d’una alteració que inclou als nens que presenten dificultats en el seu desenvolupament però que no compleixen amb els diagnòstics específics dels 4 conceptes anteriors.
 1. Trastorns greus de conducta

Són patrons de comportament inadequats i insistents en almenys dos mitjans diferents de socialització, que impliquen una deterioració de l’activitat diària i incontenibilidad manifesta dels comportaments. Per a la seva classificació, es valoren tres grups:trastorn greu conducta

 • Trastorn disocial.
 • Trastorn per negativisme desafiant.
 • Trastorn de comportament perturbador no especificat.
 1. Trastorn per dèficit d’atenció amb i sense hiperactivitat. TDA i TDA-H

 • Predominantment inatent.
 • Predominantment hiperactiu-impulsiu.
 • Combinat, presenta tant dèficit d’atenció com a hiperactivitat i impulsivitat.
 1. Altres trastorns

Greus trastorns de la personalitat o mentals que afecten als processos cognitius, emocionals i/o socials. Es caracteritzen per una alteració significativa en l’expressió de les emocions, de les necessitats i dels impulsos.

 

En Igualem disposem d’un equip psicològic per a nens i nenes i un suport familiar especialitzat per poder afrontar els aspectes d’aquesta i altres alteracions de la personalitat. SUPORT FAMILIAR. ÀREA DE PSICOLOGIA.

Opt In Image
Subscriu-te al Blog d´Igualem / Suscríbete al Blog de Igualem
Segueix els temes més interessants / Sigue los temas más interesantes

Sortegem beques, entrades a esdeveniments, sessions terapèutiques, etc., per als nostres subscriptors

Acceptes la nostra Política de Privacidad?

Prem en cas afirmatiu

Pots donar-te de baixa quan tu desitgis
100% lliure d´spam

Responsable de protegir les teves dades: Andrés Molina Melero (espero que, per molts anys)
Finalitat de sol·licitar les teves dades: Donar-te d´alta al nostre blog
Legitimació: El teu consentiment (solament SÍ és SÍ)
Destinataris: Les dades els guardarà Mailchimp, el meu proveïdor de mailing (molt professionals)
Els teus drets: Sobre les teves dades tens tots els drets, entre uns altres a, accedir, limitar, i suprimir la gestió de les teves dades (o sigui, tu demana i et serà concedit)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Últimes publicacions

{"dots":"true","speed":"500","autoplay_interval":"5000","autoplay":"true"}

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Opt In Image
Subscriu-te al Blog d´Igualem Suscríbete al Blog de Igualem
Segueix els temes més interessants... Sigue los temas más interesantes...

Sortegem beques, entrades a esdeveniments, sessions terapèutiques, etc., per als nostres subscriptors

Acceptes la nostra Política de Privacidad?

Prem en cas afirmatiu

Pots donar-te de baixa quan tu desitgis
100% lliure d´spam

Responsable de protegir les teves dades: Andrés Molina Melero (espero que, per molts anys)
Finalitat de sol·licitar les teves dades: Donar-te d´alta al nostre blog
Legitimació: El teu consentiment (solament SÍ és SÍ)
Destinataris: Les dades els guardarà Mailchimp, el meu proveïdor de mailing (molt professionals)
Els teus drets: Sobre les teves dades tens tots els drets, entre uns altres a, accedir, limitar, i suprimir la gestió de les teves dades (o sigui, tu demana i et serà concedit)

 

079905
Users Today : 24
Views Today : 53
Who's Online : 1

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled.