Lectoescriptura i comprensió lectora - Associació Igualem

LECTOESCRIPTURA

Importància de la lectoescriptura

;

 • Treballa la concentració.
 • S´organitzen les idees.
 • S´entrena la capacitat de crear.
 • Millora l´ortografia.
 • Desenvolupament general de nens i nenes.
 • Desenvolupa l´empatia.
 • Afavoreix la imaginació i la creativitat.
 • Afavoreix el relaxament.
igualem-lectoescriptura

Projecte lectoescriptura i/o comprensió lectora

 

Dins d’aquesta línia de treball existiran alumnes que hagin adquirit la suficient autonomia en el camp de la lectoescriptura, no sent el mateix cas en la comprensió lectora, per la qual cosa ens porta a fer dos grups diferenciats.

 • Desenvolupar la consciència fonològica de la persona.
 • Aprendre les lletres de l’alfabet i conèixer el seu so enllaçat amb qualsevol altra grafia.
 • Aportar el nivell d’autonomia necessari a l’alumnat en referència a la lectoescriptura.
 • Potenciar la comprensió lectora des de totes les àrees del currículum.
 • Formar lectors/es capaços de desenvolupar-se amb èxit en l’àmbit escolar.
 • Despertar i augmentar l’interès dels nens i nenes per la lectura.
 • Millorar l’expressió oral.
 • Llegir de forma expressiva.
 • Utilitzar la lectura com a mitjà per ampliar el vocabulari i fixar l’ortografia correcta.
 • Comprendre diferents tipus de textos.
 • Utilitzar la lectura comprensiva com a eina per obtenir informació de diferents fonts.
 • Desenvolupar habilitats de lectura crítica i interpretativa.

 

079906
Users Today : 25
Views Today : 95
Who's Online : 1

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled.