Reforç escolar - Aula Mètode - Associació Igualem

Espanya és capdavanter, una vegada més, de la Unió Europea en fracàs escolar. El 20% dels joves ha abandonat prematurament el sistema educatiu sense haver acabat els seus estudis de secundària.

 

És fonamental detectar les causes a temps, perquè l’alumne no comenci a despenjar-se del ritme dels seus companys. Si no es fa, es poden fins i tot donar diagnòstics erronis que poden estigmatitzar al nen, com “ets un vague” o “no vals per estudiar”.

metode-reforc-escolar-primaria

REFORÇ ESCOLAR

És molt important que els nens i nenes comparteixin les seves classes de reforç amb uns altres per millorar la seva adaptació social, però no és menys important que aquest espai sigui compartit en grups reduïts i així gaudir d’una major atenció del professorat.

 

A Igualem els grups es formen amb un màxim de 6 alumnes.

igualem-reforç-escolar-like

Que volem aconseguir amb un reforç escolar?

 

  • Ajudar en l’adquisició de coneixements bàsics, habilitats i destreses per al desenvolupament de les seves capa- citats bàsiques.
  • Propiciar en els/les alumnes una actitud positiva i activa cap a l’aprenentatge.
  • Reforçar l’autoestima personal i escolar de l’alumne/a.
  • Desenvolupar les tècniques d’estudi adequades per a cada menor.
  • Iniciar i/o consolidar l’àrea de la lectoescriptura.
  • Treballar a les àrees personal i social, individual i en grup.
  • Recolzar i assessorar a pares-mares-tutors del/de la menor.

 

081872
Users Today : 32
Views Today : 253
Who's Online : 2

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled.